Kontakt

3D MIND FILMS Sp. z o.o.
ul. Dąbrówki 16/1
03-909 Warszawa

tel: +48 22 308 11 01

kom. +48 504 020 501

e: info@3dmindfilms.com

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000378109,
kapitał zakładowy: 1 109 400 zł, REGON: 142808344, NIP: PL 1132826683