Demand

Działamy kompleksowo. W pierwszej fazie realizujemy działania kreacyjne takie jak scenariusz, czy storyboard.  Opracowujemy kosztorys, kompletujemy ekipę, zajmujemy się wyszukiwaniem lokacji, jednym słowem – całą preprodukcją.

Przyjmujemy zamówienia na realizację: spotów reklamowych, video clipów, filmów eventowych, dokumentalnych, wszelkich form animowanych etc.

Działamy w pięciu sektorach tematycznych:
- 3Dmind Show – zapis wydarzeń artystycznych (np. pokazy mody), muzycznych i sportowych,
- 3Dmind Edu – inscenizacje historyczne i edukacyjne na potrzeby obiektów kultury i dziedzictwa narodowego,
- 3Dmind Expo – spoty reklamowe oraz multimedialne prezentacje przedstawiające wizerunek firmy i jej produkt,
- 3Dmind Art – stereoskopowa rejestracja widowisk artystycznych, realizacja teledysków, filmów fabularnych i dokumentalnych,
- 3Dmind Live – bezpośrednia transmisja trójwymiarowa czyli live streaming 3D.