ShowMind

Dotacje na innowacje

Firma realizuje projekt pn. „Wdrożenie systemu ShowMind wspomagającego proces twórczy na poziomie preprodukcji, produkcji i postprodukcji dla branży audiowizualnej”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”

Beneficjent: 3D Mind Films Sp. z o.o.

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.04.04.00-14-065/13-00 z dnia 05.06.2014 r.

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2015

Celem projektu jest wdrożenie nowej linii produkcyjnej stosującej technologie 4K/UHD 3D dla branży audiowizualnej. Dzięki niej unowocześnione produkcje filmowe i telewizyjne zaczną docierać do widzów w Europie i na świecie za pośrednictwem odbiorników Smart TV Full HD i Ultra HD.

Efektem projektu będzie produkt (zestaw usług) SHOWMIND – system wspomagający proces twórczy w branży audiowizualnej na poziomie preprodukcji, produkcji i postprodukcji, polegający na:

- bezpośrednim dostępie do plików z aktualnie tworzonym kontentem filmowym już na planie zdjęciowym (akceptacja, modyfikacja, rezygnacja),

- możliwości modyfikowania tworzonego kontentu w czasie rzeczywistym (np. dodawanie efektów graficznych i dźwiękowych), bez konieczności zwlekania do etapu postprodukcji,

- synchronizowaniu sygnałów audio-wideo pochodzących ze wszystkich rejestratorów na planie (skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów postprodukcji) – rozwiązuje problem połączenia obrazu, dźwięku i innych efektów, które muszą ze sobą współgrać.

System ShowMind dedykowany jest do produkcji filmowych i telewizyjnych realizowanych w jakości 4K (film) lub Ultra HD (TV). Stosowany jest wraz z wozem transmisyjnym podłączonym przez dedykowany serwer do systemu dystrybucji Smart TV 3D. Składa się on z serwera, konsoli, urządzeń mobilnych, wozu produkcyjnego oraz dedykowanego oprogramowania etc. korzystającego z chmury obliczeniowej, gdzie aplikacja jest przechowywana i udostępniana użytkownikom poprzez Internet.

Architektura systemu ShowMind składa się z poniższych komponentów:

  1. Głównego serwera w serwerowni
  2. Lokalnej części serwerowej na planie – zainstalowana na konsoli głównej
  3. Trzech aplikacji na tablety – 6 rodzajów użytkowników
  4. Serwisu www na serwerze w datacenter
  5. Dwóch aplikacji Smart TV. 

Wszelkich informacji związanych z projektem  udziela: 

 Filip Trziszka – Prezes Zarządu, tel. 504-020-501, e-mail: filip@3dmindfilms.com

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Linki do oficjalnych stron Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka